HomeProject

Project

Kho ngoại quan với diện tích 2.8 Ha trên tổng diện tích đất 4.6 Ha đất. Đã hoàn thành trong thời gian phong tỏa vào năm 2021, cung cấp dịch vụ hậu cần cho các Công ty điện tử lớn gần Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Kho ngoại quan với diện tích 2.8 Ha trên tổng diện tích đất 4.6 Ha đất. Đã hoàn thành trong thời gian phong tỏa vào năm 2021, cung cấp dịch vụ hậu cần cho các Công ty điện tử lớn gần Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Thang Long III IP., Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
(+84) 866 505 509
industrial@cnctech.vn

© Copyright CNCTech Group. Privacy Policy