HomeAuthor

Hà Đỗ

Hạ tầng giao thông – Đòn bẩy phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc

Với khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, thời gian qua, Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển của người dân. Từ đó, tạo đòn bẩy quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tỉnh.

Thang Long III IP., Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
(+84) 866 505 509
hello@cnctech.vn

© Copyright CNCTech Group. Privacy Policy