About us

About us

Tất cả dự án

19
KCN
5,487
Hecta (KCN)
32
CCN
646
Hecta (CCN)

Dự án nổi bậtBá Thiện One

Tổ hợp công nghiệp CNCTech Bá Thiến One tọa lạc có 128 hecta nằm tại trung tâm Khu Công nghiệp Bá Thiện 1, Vĩnh Phúc. Dự án thành ba giai đoạn, bắt đầu từ năm 2022 đến hết năm 2025, bao gồm các khu vực dành cho kho bãi logistics, nhà máy sản xuất và các tòa nhà thương mại dịch vụ.
https://industrial.cnctech.vn/wp-content/uploads/2024/04/Ba-Thien-One.svg