KCN Vĩnh Phúc nâng tầm vị thế các KCN, Khu Kinh Tế Phía Bắc

Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã tích cực trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc.

Ground Breaking Ceremony of CNCTech Global

Lễ Khởi công CNCTech Global.

Tăng trưởng ấn tượng tại các Khu công nghiệp

Theo ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 2020 đến tháng 9/2022, hoạt động đầu tư kinh doanh tại các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì ổn định và phát triển.

0123456789001234567890 Dự án DDICấp mới 16 dự án DDI và điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trong năm 2021 là 7.775,9 tỷ đồng.
0123456789001234567890Dự án FDICấp mới cho 30 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 28 lượt dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký trong năm 2021 là 959,51 triệu USD.
012345678900123456789001234567890Dự án348 dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh, chiếm 84% tổng số dự án đầu tư năm 2021.

Năm 2021, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 397,96 triệu USD, bằng 117% so với năm 2020. Tổng vốn thực hiện của các dự án FDI đến ngày 15/12/2021 là 3.030,04 triệu USD. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 2.975,09 tỷ đồng và tổng vốn thực hiện của các dự án DDI đến ngày 15/12/2021 là 10.468,11 tỷ đồng.

Kết quả ấn tượng trong 8 tháng đầu năm 2022

012345678900123456789001234567890.0123456789001234567890Triệu đô15 dự án FDI cấp mới và 24 lượt dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 261,09 triệu USD.
01234567890,012345678900123456789001234567890Tỷ đồngTỉnh cũng thu hút 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.182,61 tỷ đồng.
012345678900123456789001234567890Dự ánTính đến ngày 15/8/2022, số dự án đầu tư còn hiệu lực vào các KCN Vĩnh Phúc là 438 dự án.

Dự kiến có thêm 3-4 dự án đi vào sản xuất kinh doanh trong tháng 9/2022, với vốn thực hiện của các dự án FDI và DDI lần lượt đạt khoảng 30-35 triệu USD và 50 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, Ban Quản lý tiếp tục đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chủ động phối hợp, giải quyết vướng mắc cho nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành có ý kiến về các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định.

Thang Long III IP., Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
(+84) 866 505 509
hello@cnctech.vn

© Copyright CNCTech Group. Privacy Policy