Liên hệ

Bạn tìm thuê nhà xưởng? Hay muốn xây dựng theo yêu cầu riêng?

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi.

CNCTech sẽ phản hồi bạn sớm.

  Cnctech thang long 2022

  CNCTech Industrial

  LOCATION
  F1-2-3 Thang Long Vinh Phuc IP.
  Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
  PHONE
  (+84) 862 031 369
  EMAIL
  industrial@cnctech.vn

  Thang Long III IP., Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
  (+84) 866 505 509
  hello@cnctech.vn

  © Copyright CNCTech Group. Privacy Policy