Tăng trưởng kinh tế quý I của tỉnh với nhiều gam màu sáng

Tháng Tư 5, 2024by Hằng Hoàng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức, kinh tế trong nước cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, do đó, để phát triển kinh tế trên địa bàn, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết liệt chỉ đạo tập trung bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiều giải pháp tích cực đã được triển khai thực hiện đem lại tiến triển tích cực trên một số lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế quý I/2024 của tỉnh duy trì xu hướng phục hồi và có mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I đạt 4,06%, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 2,70%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,79%, khu vực dịch vụ tăng 2,81%.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tính đến 15/3/2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.242 tỷ đồng, tăng 3,58% so với cùng kỳ, bằng 22,80% dự toán giao đầu năm. Thu nội địa tăng 7,16% so cùng kỳ, trong đó, các khoản thu về nhà, đất tăng cao nhất, đạt 638 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần.

Thu hút vốn FDI trong Quý I/2024 của tỉnh đạt 86,8% kế hoạch năm

Trong 3 tháng đầu năm 2024, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có sự chững lại, tính đến 15/03/2024 có 283 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 6,91% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới đã tăng lên đáng kể với 3.325 tỷ đồng, tăng 40,73% so với cùng kỳ, ước tạo thêm việc làm cho khoảng 3.361 lao động. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường là 158 doanh nghiệp, tăng 21,54%; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 441 doanh nghiệp.

Với nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thể hiện qua những biện pháp và chính sách hỗ trợ về cải thiện hạ tầng, giảm bớt thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vốn FDI trong quý I/2024 thu hút được 347,13 triệu USD, tăng 98,59% so với cùng kỳ và đạt tới 86,8% kế hoạch năm. Tăng trưởng tốt ở vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh, với mức tăng lần lượt là 110% và 91,81%. Các quốc gia đầu tư truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan vẫn là những đối tác quan trọng, trong đó, Hàn Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất với 170,2 triệu USD, chiếm 49,03% tổng vốn đăng ký. Có 22/25 dự án với 257,13 triệu USD thu hút được thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư của tỉnh là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tính đến 15/3/2024 tỉnh đã thu hút được 12 dự án DDI, trong đó có 6 dự án cấp mới, 6 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký đạt 2.099 tỷ đồng và đạt 38,16% kế hoạch năm 2024. Mặc dù tổng vốn đăng ký giảm song vốn đăng ký cấp mới có sự khởi sắc với 733 tỷ đồng thu hút. Các dự án điều chỉnh tăng vốn chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 728 tỷ đồng.

Nguồn: Đức Hiền – vinhphuc.gov.vn