Tốc độ đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc khởi sắc trong tháng 8/2022

Trong tháng 8/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15 triệu USD và 1.750 tỷ đồng.

CNCTech Thang Long 2022

Toàn cảnh dự án Khu phức hợp CNCTech Thăng Long tại Khu công nghiệp Thăng Long III.

Những kết quả tích cực

Trong tháng 8/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án. Ban Quản lý cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) điều chỉnh vốn cho 04 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 10,98 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào các KCN Vĩnh Phúc trong tháng 8/2022 là 25,98 triệu USD và 1.750 tỷ đồng.

8 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 15 dự án FDI cấp mới và 24 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 261,09 triệu USD, đồng thời thu hút 12 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.182,61 tỷ đồng.

Đến nay, Vĩnh Phúc có 438 dự án còn hiệu lực, trong đó có 94 dự án DDI và 344 dự án FDI với tổng vốn đầu tư lần lượt là 24.196,09 tỷ đồng và 5.653,53 triệu USD.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút đầu tư chất lượng

Trong tháng 9/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc cho biết, có kế hoạch cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3-5 dự án mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 3-4 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là khoảng 15-20 triệu USD và 100 tỷ đồng.

F4A - CNCTech Thang Long

Kho ngoại quan cho khách hàng châu Âu trong Tổ hợp CNCTech Thăng Long.

Theo Ban Quản lý, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh, Ban cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện xúc tiến đầu tư, triển khai các giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nhất là đón đầu những cơ hội mới mở ra sau đại dịch.

Hai là, chú trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ tại địa phương; tạo động lực phát triển kinh tế bền vững và cân đối giữa dòng vốn FDI và DDI.

Ba là, thu hút đầu tư theo quy hoạch gắn với phát triển bền vững và tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp./.

Thang Long III IP., Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
(+84) 866 505 509
hello@cnctech.vn

© Copyright CNCTech Group. Privacy Policy