Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc không ngừng nâng cao vai trò đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư/doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh.

CNCTech Global Rendering

Dự án CNCTech Global tại Khu công nghiệp Bá Thiện, Vĩnh Phúc.

Kết quả khả quan trong thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc

Trong năm 2021, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án, trong đó:

  • Cấp mới 16 dự án DDI và điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 7.775,9 tỷ đồng;
  • Cấp mới cho 30 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 28 lượt dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 959,51 triệu USD
012345678900123456789001234567890Dự ánTổng vốn đầu tư 27,849 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022.
0123456789001234567890Dự ánVốn đầu tư cấp mới 208,56 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2022.
0123456789001234567890Dự ánVốn đầu tư đăng ký bổ sung 230,86 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022.
distribution warehouse with trucks of different capacity.

Kho tại Vĩnh Phúc.

Nhiều chính sách được ban hành để hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BQL tiếp tục tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, thể hiện qua một số hoạt động cụ thể:

  • Ban hành nhiều văn bản hướng dẫn/hỗ trợ nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, lao động, xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành;
  • Phối hợp với Công an tỉnh cho phép lao động nước ngoài vào Vĩnh Phúc làm việc với tư cách là nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao;
  • Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Nắm chắc, cung cấp thông tin về tình hình người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN đang thuê, ở lại để có biện pháp đề xuất, hỗ trợ người lao động;
  • Cung cấp số liệu về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp năm 2022 và các năm tiếp theo để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động;
  • Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài và Cục Thuế tỉnh giải quyết vướng mắc về thu/nộp thuế doanh nghiệp;
  • Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban còn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện 05 hợp đồng dịch vụ tư vấn về đầu tư và lao động.

Thang Long III IP., Binh Xuyen, Vinh Phuc, VN
(+84) 866 505 509
hello@cnctech.vn

© Copyright CNCTech Group. Privacy Policy